iPůjčka hned.cz - Online půjčka okamžitě a na cokoliv

Internetová půjčka ihned


Fakta o předčasném důchodu: kdy ho můžete čerpat?

28.3.2019

Důchodový věk se postupně zvyšuje a stále více lidí v předdůchodovém věku uvažuje o tom, že odejde do předčasného důchodu. Lidé se navíc dožívají vyššího věku a chtějí si užít stáří se svou rodinou či chtějí cestovat nebo se věnovat svým zálibám. Jaké jsou podmínky odchodu do předčasného důchodu v roce 2019?

Do předčasného důchodu po 35 letech práce

Do předčasného důchodu může odejít každý, kdo má odpracováno alespoň 35 let. Do těchto let se počítají odpracovaná léta a náhradní doba pojištění, jako je základní vojenská služba nebo péče o dítě do čtyř let věku. Až pro polovinu Čechů je odchod do předčasného důchodu výhodný. Avšak musejí počítat s tím, že se jim měsíční penze o něco sníží a takto snížená zůstane po celou dobu pobírání starobního důchodu.

Předčasný důchod je možný od 60 let věku

Pro koho je tedy odchod do předčasného důchodu výhodný? Jedná se zejména o lidi s nízkými příjmy nebo nezaměstnané osoby. Předčasný důchod můžete čerpat od věku 60 let. Žádost o předčasný důchod musíte podat osobně na okresní správě sociálního zabezpečení, a to podle místa svého trvalého pobytu. Předčasný starobní důchod je vám přiznán ode dne, kdy podáte žádost a nelze ho přiznat zpětně.

Kolik si můžete přivydělat v předčasném důchodu?

V předčasném důchodu si můžete přivydělat, ale máte omezené možnosti. Nesmíte vykonávat výdělečnou činnost, z které vyplývá účast na pojištění. Můžete si ale přivydělat v zaměstnání malého rozsahu, kdy váš příjem nepřesáhne 3 000 Kč měsíčně. Uzavřít také můžete dohodu o provedení práce a vydělat si až 10 000 Kč měsíčně. V případě, že vykonáváte samostatně výdělečnou činnost, nesmí váš roční příjem přesáhnout v roce 2019 částku 78 476 Kč.

Jaké musíte předložit doklady?

S žádostí o předčasný důchod musíte předložit OSSZ:

Předdůchod: další možnost předčasného odchodu do důchodu

Kromě předčasného důchodu můžete čerpat tzv. předdůchod. Tuto penzi nevyplácí ČSSZ, ale penzijní společnosti z peněz naspořených formou penzijního připojištění. Do předdůchodu můžete odejít až pět let před řádným důchodovým věkem. Výhodné je to, že stát za tyto důchodce platí zdravotní pojištění. Předdůchod je vhodný zejména pro lidi, kteří pracují v náročných profesích a dokázali si naspořit dostatečnou částku.Hlavní menu:

Všechna práva vyhrazena © 2011 iPůjčka-hned.cz. Provozovatel stránek není poskytovatelem ani zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů. Web má pouze informativní charakter.